Při spouštění pluginu došlo k chybě: sgb_error_documents -> : Only variables should be passed by reference on line 81
Euro Hypotéky: Hypotéka krok za krokem II

Hypotéka krok za krokem II


HYPOTÉKA KROK ZA KROKEM II – (Základní typy hypotéky)

Jan Král – 6.5.2007

Hypotéky můžeme dělit podle mnoha kritérií

Jedno ze základních dělení je podle jejich účelu – podle toho, na co budou peníze získané pomocí hypotéky použity. Na základě tohoto hlediska rozlišujeme dvě hlavní skupiny:

1. Hypotéky účelové neboli „klasické“ (do nemovitostí)
2. Hypotéky neúčelové neboli „americké“ (tedy na cokoliv).

V případě klasické hypotéky musí klient bance vždy doložit účel (tedy co bude pomocí hypotéky financovat) do té doby banka „nepustí“ peníze a to i v případě, že je již úvěr schválen a úvěrová smlouva podepsána. Například při koupi rodinného domu se obvykle účel dokládá pomocí kupní smlouvy, výpisu z katastru nemovitostí a nabývacího titulu současného vlastníka.

Účelové použití klasické hypotéky je možné na:

• Koupi nemovitosti

• Výstavbu nemovitosti

• Nákup stavebního pozemku

• Rekonstrukci, dostavbu, modernizaci a údržbu stávající nemovitosti

• Vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků

• Splacení členského vkladu nebo podílu v družstvu nebo úhradu za převod členských práv a povinností (tzv. „koupě“ družstevního bytu)

• Refinancování dříve poskytnutých půjček a úvěrů použitých k investicím do nemovitostí

Kombinaci některých z výše vymezených účelů (více naleznete zde).

Proč se zabývat dokládáním účelu hypotéky?

Můžeme se zeptat, proč se vůbec zabývat složitým dokladováním účelovosti hypotečního úvěru, když můžeme rovnou žádat o hypotéku americkou, kde žádný účel bance prokazovat nemusíme. Existuje pro to několik velmi dobrých vysvětlení. Především je klasická hypotéka podstatně levnější! Důležité je i to, že u hypotéky na bydlení si můžeme veškeré zaplacené úroky až do výše 300 tisíc korun ročně odečítat od daňového základu, což v průměru může znamenat finanční úsporu v řádu statisíců korun.

U klasické hypotéky nám také banka na konkrétní zastavovanou nemovitost půjčí více peněz (za jistých podmínek až 150% tržní hodnoty této nemovitosti – podrobnosti naleznete zde). Rovněž nároky banky na příjmy žadatelů a další podmínky úvěru jsou u hypotéky na bydlení výhodnější. V našem seriálu se budeme zabývat zejména klasickým úvěrem na nákup, stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu.

Euro Hypotéky » Články

garance úroků od: 1 rok fix ...2,5%, 5 let fix ...2,79%